Wij zijn AMS Helpt.

Op vakantie in Boedapest zagen we de vluchtelingenstroom vanuit Griekenland met de dag groeien. Door het grote contrast tussen vluchtende gezinnen die alles achter hebben gelaten en onze eigen zorgeloze vakantie, konden we niet anders dan het heft in eigen hand nemen.

Op Lesbos arriveren volgens de cijfers van The UN Refugee Agency iedere dag minstens 1.500 vluchtelingen. Om deze mensen te helpen hebben wij heel Amsterdam opgeroepen om een hulppakket samen te stellen. In samenwerking met lokale bedrijven en meer dan 50 vrijwilligers staan er inmiddels 1.000 hulppakketten klaar om verscheept te worden.

Op 27 september vertrekt er een volgeladen vrachtwagen naar Lesbos. Fotograaf Martijn Gijsbertsen zal meereizen om alles vast te leggen. Daarnaast zullen wij afreizen om erop toe te zien dat alle pakketten terecht komen bij de mensen die dat het hardst nodig hebben.

Volg deze reis op onze Facebook pagina: AMS Helpt.


Mede mogelijk gemaakt door

OVER AMS HELPT.
AMS Helpt. is een initiatief uit Amsterdam dat hulppakketten voor vluchtelingen verzamelt en distribueert daar waar mensen deze het hardst nodig hebben. Dit initiatief is in korte tijd uitgegroeid tot een team van zeven man sterk en een sociale beweging van meer dan vijftig vrijwilligers.